Bezwaarschriften

U kunt bij de Belastingdienst een bezwaarschrift indienen, wanneer u het niet eens bent met een aanslag. Dit moet binnen de gestelde termijn gedaan worden, zoals op de aanslag vermeld wordt. U kunt bijvoorbeeld bezwaar indienen als u het niet eens bent met het vastgestelde verzamelinkomen of de berekende heffingsrente van uw aanslag inkomstenbelasting.

Wilt u een bezwaar indienen bij de Belastingdienst? Dan kunt u dit door ons laten verzorgen.
U krijgt dan het juiste advies voor uw bezwaarschrift. Ook voor het aanvragen van een betalingsregeling
kunt u met ons contact opnemen.