Erfbelasting

Het is mogelijk dat wanneer u een erfenis krijgt, of als u een erfenis na laat, dat u met erfbelasting te maken krijgt. Als de erfenis hoger is dan de vrijstelling (deze wordt bepaald op basis van de relatie die u heeft met de overledene) moet u erfbelasting betalen.

Wilt u weten of u erfbelasting moet betalen en dit eventueel uit handen geven?
Neem dan contact met ons op.