Salarisadministratie

Voor ondernemers met personeel is de loonadministratie een groot struikelblok. Zelfs bedrijven die hun eigen boekhouder in dienst hebben besteden dit onderdeel van de administratie vanwege het specialistische karakter van de werkzaamheden vaak uit. Uw loon- en salarisadministratie is een zaak van grote zorgvuldigheid. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben. De berekening van sociale verplichtingen en werknemersverzekeringen, de bijtelling van vakantiegeld, de vaststelling van subsidies op arbeid; kortom alles wat van belang is met de conversie van bruto- naar nettoloon, is een terrein waarop alleen de echte expert u naar behoren kan adviseren.

Wat verzorgen we voor u:

  • Aan- en afmelden van uw personeel bij diverse instanties, zoals Belastingdienst, pensioen en UWV
  • Aangifte loonbelasting
  • Loonstroken verzorgen
  • Jaarwerk/opgaven verzorgen.
  • Journaalpost aanleveren t.b.v. verwerking in uw administratie

Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn bij:

  • Opstellen arbeidsovereenkomsten
  • Bruto- / nettoberekeningen

Wilt u meer informatie over het verwerken van uw salarisadministratie,
neemt u dan contact met ons op.